Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Projekt obejmuje zorganizowanie infrastruktury dla realizacji zadań Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii: wyposażenie w infrastrukturę funkcjonalno-badawczą.
W ramach CBMiB funkcjonuje Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z kolekcją roślin i bankiem nasion w Małkocinie.

Centrum tworzą Katedry:
– Biochemii
– Biologii Komórki
– Botaniki i Ochrony Przyrody
– Ekologii i Ochrony Środowiska
– Mikrobiologii i Immunologii
– Zoologii Ogólnej

CBMiB stworza możliwość szeroko zakrojonych działań w branży biologii molekularnej i branży biotechnologicznej, przez co wpłynie na rozwój nauki oraz wzrost poziomu nauczania. Ważnym elementem projektu jest stworzenie środowiska dla realizacji projektów innowacyjnych na wysokim poziomie. Nawiązana współpraca z firmami hodowlano-nasiennymi, hodowlanymi, rolniczymi zwiększy innowacyjność w regionie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013